Att tänka på vid provanställningar

Lön & HR | 24.10.2021

av Azets Sverige

De flesta företag erbjuder nya medarbetare provanställningar, men saknar en plan för vad de ska innehålla och hur de ska utvärderas. I denna artikel förklarar vi hur ni som arbetsgivare kan utnyttja prövotiden till både företagets och medarbetarnas bästa. 

Ni kanske har upplevt tidigare att ni har anställt fel person – en person som inte levererat det resultat som ni förväntat er. Frågan är om ni har rekryterat fel person, eller om det beror på bristfällig introduktion och upplärning eller kanske orimliga krav från er som arbetsgivare? 

Provanställning är en visstidsanställning som får vara högst sex månader och som därefter är tänkt att övergå till en tillsvidareanställning. Under den perioden är uppsägningstiden kortare än vanligt och kan avbrytas utan att arbetsgivaren behöver ha saklig grund för uppsägningen.

Vid många uppsägningar har provanställningen redan gått över till tillsvidareanställning och medarbetaren har varit anställd i flera år med ökat missnöje från arbetsgivarens sida. Att låta det gå så långt är synd, då problemet många gånger hade kunnat förebyggas eller lösas redan under provanställningen.

 

En genomtänkt plan behövs

Under provanställningen behöver ni som arbetsgivare försäkra er om att ni har anställt rätt person, men också se till att den nya medarbetaren trivs och har förutsättningar att göra ett bra jobb.

Om ni inte redan har en process för introduktion och upplärning av nya medarbetare behöver ni etablera det. För provanställningar behöver ni identifiera vad ni som arbetsgivare behöver veta, och därmed vilka aktiviteter som behöver genomföras, för att ni ska kunna avgöra om ett anställningsförhållande ska övergå i en tillsvidareanställning efter provanställningens slut. 

Dessa aktiviteter behöver ni planera och arbeta metodiskt med, eftersom sex månader går snabbt. Det är för sent att komma underfund med vad ni bör göra när det endast är några veckor kvar av provanställningen. 

 

Detta behöver ni tänka på och planera för under provanställningen:

  • Vad är er företagskultur? Vilket beteende förväntar ni er av era anställda och vad är viktigt på er arbetsplats?

  • Vilka förväntningar och krav har ni gällande kunskapsinhämtning, initiativförmåga, arbetsinsats och resultat under provanställningen? Är de rimliga? Finns rätt förutsättningar?

  • Vad ska den anställde lära sig och under vilken tidsperiod? Gör en kortfattad plan för de första sex månaderna.

  • Säkerställ att planen för introduktion följs – av både den nya medarbetaren, chefen och andra berörda medarbetare.

  • Genomför regelbundna uppföljningssamtal med den nya medarbetaren under provanställningen (läs mer nedan).

  • Bjud in till ett utvecklingssamtal med den nya medarbetaren på samma sätt som ni gör med övriga medarbetare. Det är ett bra tillfälle att prata igenom och dokumentera målsättningar, prioriteringar och förväntningar på rollen i stort.


Vikten av uppföljningssamtal

Många chefer upplever krav på uppföljningssamtal under provanställningen som en tidstjuv, men dessa samtal är helt avgörande för att ni ska få nyanställda som levererar bra resultat.  

Oavsett roll kommer ni långt med att ha uppföljningssamtal som adresserar hur arbetstagaren trivs, vilken upplärning som gjorts, vilka mål som har ställts för prestation och en utvärdering av hur långt arbetstagaren har kommit. Här har ni möjlighet att justera introduktionen efter rådande behov samt ge specifik återkoppling gällande beteende och  arbetsprestation som behöver förändras.  

En genomtänkt plan för provanställningar med regelbundna uppföljningar leder till nya medarbetare som känner sig välkomna och förstår vad som förväntas av dem. Det leder också till att fler arbetsgivare lyckas med sina rekryteringar.

Behöver ni bättre rutiner för introduktion, upplärning och uppföljning av provanställningar? Azets är redo att hjälpa er med rutiner anpassade till er verksamhet. Kontakta oss för att få veta mer!

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sina löner, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

 

FAQ - Vanliga frågor

När får man lön som provanställning?

Din lön och dina förmåner som provanställd är exakt likadana som om du varit tillsvidareanställd. När din lön betalas ut bestäms med din arbetsgivare i anställningsavtalet.

Får man högre lön efter provanställning?

Hur lönen förändrar efter att provanställning går över till tillsvidareanställning är upp till varje företag att bestämma själva. Ofta sker inga större förändringar efter skiftet, men du som arbetstagare har oftast chansen att förhandla din lön vid den årliga löneförhandlingen.

Vilka regler gäller vid provanställning?

Vilka regler som gäller beror på om din arbetsplats tillämpar kollektivavtal. Vid använding av kollektivavtal kommer din provanställning att omfattas av förutbestämda regler. Saknas kollektivavtal kommer du själv att behöva förandla för anställningens villkor.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.