K10 - för aktiva delägare i fåmansbolag
 
 
 

K10 - för aktiva delägare i fåmansbolag

Om du är delägare i ett fåmansbolag behöver du årligen lämna in din ifyllda K10-blankett när du deklarerar.

Vad är K10-blanketten?

Du som är aktiv delägare i ett fåmansföretag och innehar kvalificerade andelar av ett företag måste varje år lämna in en blankett som heter K10 på samma gång som du gör din privata deklaration. 

Till fåmansbolag räknas ett aktiebolag eller ekonomiskt förening med högst fyra delägare som innehar mer än 50% av rösterna. Enkom fysiska personer avkrävs att deklarera sitt innehav i en K10-blankett.

KONTAKTA OSS

 

K10-blankett

K10-blanketten - nödvändig och inte alltid enkel

För individer och i deras roll som företrädare för fåmansbolag inkommer frågor om deklaration med den s.k. K10-blanketten som för den enskilde kan upplevas som komplicerad.
Hos Azets har vi flertalet konsulter med erfarenhet av att hantera K10-blanketten och optimera fördelning av vinstmedel mellan lön, utdelning eller pension för den enskilde.

Vi hjälper gärna till med frågor om s.k. karensbolag och trädabolag samt hur man på bästa vis hanterar generationsskiften och aktieöverlåtelser.

 K10-blankett

Regler för K10-blanketten

Om du har vinst från aktieförsäljning så beskattas du som ägare till fåmansbolag enligt de så kallade 3:12-reglerna. I K10-blanketten finner du såväl fördelningen av inkomst av kapital och tjänst som utdelning eller kapitalvinst.

Anledningen till att K10-blanketten skall fyllas i är för att beräkna gränsbeloppet, alltså det maximala belopp som en delägare kan ta del av gällande exempelvis kapitalvinst eller utdelning.

3:12-reglerna gör det klart att aktiva delägare i fåmansbolag kan och ska fylla i K10-blanketten. Huvudregeln för ett fåmansbolag är att som mest fyra delägare måste äga mer än hälften av rösterna i ett aktiebolag eller ekonomisk förening.

Man kan läsa sig till mycket. Men att prata med någon som vet är bättre.

Kontakta oss via formuläret så får du veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag.

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.