Preliminär inkomstdeklaration för företag
 
 
 

Preliminär inkomstdeklaration för företag

Azets kan hjälpa ditt företag att upprätta en preliminär inkomstdeklaration så att du minskar risken att betala in för mycket eller för lite skatt.

Om preliminär inkomstdeklaration 

Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under samma år som man har en inkomst. Hur mycket preliminärskatt som ska betalas beror på hur stor inkomsten beräknas bli under året. Om du bedriver näringsverksamhet i Sverige betalar du din preliminärskatt genom att ha en debiterad preliminärskatt. Azets kan hjälpa ditt företag att upprätta en preliminär inkomstdeklaration så du minskar risken att betala in för mycket eller för lite skatt.

Varför är det viktigt att betala ”rätt” preliminär skatt?

Om du betalar in för mycket i preliminär skatt till Skatteverket kan du få problem med företagets likviditet. Pengarna på bolagets konto krymper och du får svårt att betala dina leverantörer och andra intressenter.

Betalar du å andra sidan för lite i preliminär skatt riskerar du att få en rejäl skatteskuld vid räkenskapsårets slut. Oftast upptäcker du inte detta förrän det är dags att färdigställa årsredovisningen och inkomstdeklarationen.

Den preliminära skatten betalar du varje månad till Skatteverket. Denna är tänkt att matcha företagets slutliga skatt så väl som möjligt.preliminär inkomstdeklaration för företag

Så kan Azets hjälpa er

Azets kan hjälpa företag att upprätta en preliminär inkomstdeklaration, Preliminär inkomstdeklaration 2 för juridiska personer (blankett SKV 4313). Azets erbjuder även rådgivning i Preliminär inkomstdeklaration för juridiska personer.

I tjänsten ingår en genomlysning av företagets resultat. Med utgångspunkt i det resultat som företaget har per idag gör vi en analys som utmynnar i en prognos över hur resterande del av året kommer att se ut i form av omsättning, olika typer av kostnader och slutligen vilket resultat som företaget sannolikt kommer att nå.

Med detta som grund fyller vi i och skickar in ovannämnda dokument till Skatteverket. Därefter kommer företaget att få en ny justerad preliminär F-skatt att betala in för årets resterande månader.

Värdet för dig och ditt företag är:

  • att företaget följer gällande regelverk och skyldigheterna gentemot Skatteverket.
  • att det inte uppstår överraskningar i form av för hög eller för låg inbetald preliminär skatt.
  • att företaget har ett tillfredsställande likviditetsflöde gällande preliminära skatteinbetalningar som leder till en korrekt matchning mot slutskatten.

värdet preliminär inkomstdeklaration för företag

Skyldighet att lämna preliminär inkomstdeklaration

Om skillnaden mellan den preliminära och den slutliga skatten är betydande är du skyldig att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration. Med betydande skillnad menas en skillnad mellan den preliminära och slutliga skatten på cirka 30 procent, dock lägst ett prisbasbelopp (för aktuellt år). Det gäller också om räkenskapsåret har lagts om utan Skatteverkets tillstånd.

Hur beräknas den debiterade preliminärskatten?

Preliminärskatten beräknas antingen med ledning av en preliminär beskattning som i regel är uppgifter du lämnat i din preliminära inkomstdeklaration. Den kan också beräknas enligt en schablonregel. Schablonregeln innebär att skatten beräknas med utgångspunkt från den slutliga skatten vid beskattningen året före beskattningsåret. Vid debitering enligt schablonregeln får preliminärskatten inte understiga den debiterade preliminärskatten året före beskattningsåret.

När ska den debiterade preliminärskatten betalas?

Den debiterade preliminärskatten ska betalas med lika stora belopp varje månad. För den som bedriver näringsverksamhet endast under en del av året och det finns särskilda skäl, t.ex. utpräglat säsongsarbete, kan Skatteverket besluta att skatten endast ska betalas i anslutning till de månader verksamheten bedrivs. Betalning av skatten ska vara bokförd på Skatteverkets bankgirokonto senast på förfallodagen, som är den 12:e varje månad utom i augusti och januari, då den 17:e är förfallodag. För den som har en momsomsättning på minst 40 miljoner kronor är den 12:e förfallodag också i augusti.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Fyll i formuläret så kontaktar vi er snarast. 

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.