Bokslutsrapport - vi hjälper er
 
 
 

Få hjälp med er bokslutsrapport

Azets auktoriserade redovisningskonsulter kan hjälpa till med er bokslutsrapport. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa er, tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar. 

Bokslutsrapport - en bekräftelse på att företagets redovisning håller god kvalitet

En bokslutsrapport är ett kvalitetsbevis för företagets redovisning och en bekräftelse på att lagar och regler är uppfyllda. Den upprättas av Azets auktoriserade redovisningskonsulter enligt Rex, vilket innebär att vi som företag har följt lagar och regler samt kraven i Svensk standard för redovisningstjänster. Allt för att du ska kunna känna dig lugn och trygg.

bokslutsrapport

Bokslutsrapport god kreditvärdighet

En av byggstenarna för god kreditvärdighet

Att kunna tillhandahålla en bokslutsrapport i kontakten med till exempel leverantörer, banker och myndigheter skapar ett förtroende och underlättar vid affärer. En bokslutsrapport...

  • är ett kvalitetskvitto av företagets redovisning och den ekonomiska rapporteringen.
  • visar att företaget har följt lagar och regler.
  • visar att företaget har följt Rex (Svensk standard för redovisningstjänster).
  • skapar trygghet för alla som tar del av företagets finansiella rapporter och därmed ett ökat förtroende för företaget.
  • visar att företagets årsredovisning är materiellt och formellt riktig.
  • från Azets följer internationell standard för kvalitetssäkring.
  • gör att företaget kan få en bättre kreditrating

Personer på kontor bokslutsrapport

Förfarande och leverans

Endast en auktoriserad redovisningskonsult kan avge bokslutsrapport. Tjänsten produceras av auktoriserade redovisningskonsulter med god erfarenhet inom området.
Redovisningskonsulten genomför en övergripande kontroll och rimlighetsanalys av bokslutet och kontrollerar att redovisningen håller hög kvalitet och följer god redovisningssed.

Bedömningen baseras på de underlag och den information som den auktoriserade redovisningskonsulten har fått från uppdragsgivaren. Bokslutsrapport upprättas på svenska men kan om önskemål finns även översättas till engelska.

 

Kompletterande tjänster

Det är bra om man som företagare har kontroll på sina siffror i god tid före räkenskapsåret är slut. Därför kan vi även erbjuda periodbokslut med tillhörande rapport för en avgränsad del av räkenskapsåret. I periodbokslutet får ni en analys av företagets situation just nu, och kan se verksamhetens löpande utveckling. Ni får ett mycket bra beslutsunderlag i god tid före räkenskapsåret är slut, vilket är bra om ni till exempel går i tankar att nyinvestera.

 

kompletterande bokslutsrapport

Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med er bokslutsrapport.

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.