Om konflikten i Ukraina

ukraine.jpg

Våra tankar går ut till alla dem som lider under den humanitära krisen i Ukraina. Vi har verksamhet som gränsar till Ukraina och Ryssland och vi är stolta över att ha medarbetare av alla nationaliteter, inklusive ryska kollegor, som arbetar inom vår verksamhet.

Många av våra rumänska kollegor ställer upp som volontärer och ger hjälp till ukrainska flyktingar som söker skydd i Rumänien, och i sin tur stödjer vi dem via vår välgörenhetsstiftelse Azets4Kids.

Azets stödjer genom att donera till fyra huvudsakliga välgörenhetsorganisationer som är involverade i hjälpinsatser; FN:s flyktingorgan UNHCR, The International Medical Corps (Storbritannien), Tyska Röda Korset och UK Committee for Unicef ​​som vi vet arbetar direkt med akuta operationer och stödjer den ukrainska krisen medan kriget fortsätter.

Säkerheten för alla våra medarbetare är fortfarande vår högsta prioritet och vi fortsätter att övervaka situationen när den utvecklas.

Vi arbetar inte inom Ryssland eller med ryska myndigheter och följer alla sanktioneringsdirektiv.