top banner image
 
 
 

Azets Pension

Pensionsadministration, pensionsanalys och andra pensionstjänster med arbetsgivarens intressen i fokus.

Azets har samlat all kompetens och kontroll av pensionsarbetet till Azets-bolaget IDUR som uteslutande arbetar med pension som sin huvudsakliga profession. Vi kallar vårt samlade erbjudande inom pension för Azets Pension.

Genom Azets Pension kan vi erbjuda våra kunder ett brett utbud av pensionstjänster samtidigt som vi säkerställer hög kvalitet och expertkompetens inom ett område där många av våra kunder vill ha hjälp.

Vi erbjuder tjänstepensionsadministration, tjänstepensionsanalys och andra pensionstjänster med arbetsgivarens intressen i fokus. Azets-bolaget IDUR är oberoende och inte knutet till något försäkringsbolag eller finansiellt institut och saknar egna särintressen gällande tjänstepensionslösningar.

Tjänstepensionsadministration

Vi säkerställer era givna pensionslöften genom att ta över den löpande administrationen av era tjänstepensioner. Vi säkerställer rätt pension till rätt person.

Fördelarna är många:

 • Trygghet och kontroll över hela pensionsprocessen
 • Kostnadsbesparingar och ökad effektivitet i egna processer
 • Ni behöver inte ha intern specialistkompetens inom tjänstepension

LÄS MER

pensionstjänster tjänstepensionsadministration tjänstepensionsanalys

pensionstjänster tjänstepensionsadministration tjänstepensionsanalys

Tjänstepensionsanalys

Med hjälp av vår tjänstepensionsanalys får ni en grundlig analys av alla era processer kring hanteringen av tjänstepensioner. Vi kontrollerar att pensionsavtalen följs på individnivå och identifierar orsaker till avvikelser. På så sätt vet ni att pensionsavtalen följs och rätt avsättning till pensioner görs.

LÄS MER

Övriga tjänster inom pension


Ta kontakt med oss för att få hjälp inom följande områden:

 • Utformning och granskning av tjänstepensionspolicy
 • Tolkning av kollektivavtal/tjänstepensionsavtal
 • Genomlysning av er tjänstepensionsprocess
 • Utbildningar inom tjänstepension
 • Second opinion vid pensionspolicyfrågor
 • Framtagning upphandlingsunderlag för pensionsadministration
 • Fördjupat analysstöd inom pension vid Due Dilligence
 • Samtalspartner i pensionsfrågor

 

 

group-chat.svg

Kontakta oss för mer information

Fyll i formuläret nedan om du har behov av hjälp med tjänstepensioner eller om du har några frågor. Vi hör av oss inom kort!

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.