Vad händer om vi inte anmält in rätt lön till tjänstepensionen?

Lön & HR | 29.08.2017

av Azets Sverige

På ett företag med många anställda som ska ha pensionsavsättning, och som dessutom ska ske på olika sätt – månadsvis eller årsvis – kan det självklart bli fel ibland. Kanske händer det att en lön missas att anmälas in, eller att en anställd som har slutat fortfarande ligger kvar som premiedragande. Eller tvärt om, en anställd som började för åtta månader sedan har ännu inte anmälts in. Vad händer då?

När ett pensionsavtal är tecknat binder sig arbetsgivaren att betala in löpande premier (oftast månadsvis) till en ålderspension och en sjukförsäkring. Det är lönen som oftast ligger till grund för beloppet på den premie som ska betalas in. Lönen i sin tur styr eventuell sjukersättning.

För ålderspensionen är det antingen sparandet som ligger till grund för det kapital som kommer portioneras ut under pensionstiden (premiebaserad pension) eller den lön som är anmäld som pensionen baseras på (förmånsbaserad pension). I vissa fall har den anställde båda typerna.

Har ni kollektivavtal?

Om ert företag har kollektivavtal kan ni oftast rätta till fel flera år tillbaka i tiden. Rätt lön rapporteras till den valcentral som har hand om avtalet. Det kan tillkomma en extra kostnad som kompenserar den anställde för den avkastning som hon eller han har missat. Samt att beloppet kommer som en klumpsumma.

Inget kollektivavtal?

Om ni ligger utanför kollektivavtal kan ni få betala engångspremier plus någon form av kompensation för eventuell avkastning. I båda fallen är det bäst att höra av sig till den berörda försäkringsaktören för att höra hur ni ska gå tillväga. Detta kan även medföra att premien för året överstiger avdragsrätten för pensionsavsättning.

Viktigt att rätta till fel

Att rätta till eventuella fel är viktigt för att den anställde ska få ut den pension han eller hon har rätt till när det är dags. Samt att rätt sjukersättning betalas ut vid eventuell sjukskrivning. Därför kan det vara bra att då och då se över vad som är anmält till försäkringsbolaget eller valcentralen. På det viset slipper man överraskningar senare och det är lättare och billigare att rätta till ju närmare i tid det gäller.

Vill ni ha hjälp med en pensionsanalys?

Genom Azets bolag IDUR Information, som har gedigen erfarenhet inom pensionsanalys och pensionsadministration, kan vi hjälpa er att följa pensionsavtalen. Utifrån en genomgång av gällande pensionsregler gör vi en grundlig analys och får genom detta, svar på om pensionsavtalen följs och rätt avsättning till pensioner görs. Läs mer om våra tjänster inom pensionsanalys här

Om Azets

Vi hjälper företag med allt inom ekonomi, lön och HR. Genom att samarbeta med Azets frigör ni tid till er kärnverksamhet samtidigt som ni får stöd, analyser och verktyg till det värdeskapande arbetet som på sikt ökar lönsamheten. Vi erbjuder löneoutsourcing, HR-tjänster, interimslösningar samt hjälp med redovisning och outsourcing av ekonomifunktionen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.