Robotteknik för företag – 8 tips som hjälper er att lyckas

Teknologi | 20.06.2018

av David Månsson

På Azets effektiviserar vi kontinuerligt våra processer inom ekonomi och lön. Robotstyrd processautomation (RPA) har nu gjort sitt intåg! En väg som kanske kan verka enkel, men som innehöll några fallgropar som har gett oss ovärderliga lärdomar. I denna artikel belyser jag åtta av dessa lärdomar som kan hjälpa ert företag att förenkla automatiseringsprocessen.


1. Övertyga med en konkret demonstration

Efter att ha deltagit i otaliga föreläsningar, workshops och tittat på en massa powerpointpresentationer kan jag definitivt ge rådet till dem som ska övertyga anställda och styrelsemedlemmar om RPA:s förträfflighet att börja med att förklara vad RPA är genom att visa med några konkreta och praktiska exempel. Om man ska berätta om ny teknik och hur den kan användas i företaget är det bra om man kan tydliggöra det med hjälp av konkreta exempel och demonstrationer. Risken är annars att det hela blir alldeles för abstrakt och svårbegripligt. Genom att ta en gammal och välbekant process och visa hur man kan dra nytta av RPA i den kan man väcka nyfikenhet. Styrelsemedlemmar och användare får direkt nya tankar och idéer om hur det skulle kunna gå att dra nytta av RPA på ännu fler sätt.

2. Gå inte ut för stort i början

Det finns mycket att vinna på att flytta över betungande arbetsuppgifter från anställda till en robot som utför samma process för en bråkdel av kostnaden. Dock kan man möta motstånd och dämpa entusiasmen avsevärt om man närmar sig automatiseringen genom att lägga fokus på att försöka spara in så många timmar som möjligt och jaga kostnadsbesparingar. Låt mig utveckla detta vidare.

I början kommer de anställda inte att förstå riktigt vilka processer som lämpar sig för automatisering och hur man ska kunna kombinera arbetet med de automatiserade delarna av processen. Dessutom måste utvecklarna förlita sig på de anställdas kompetens för att kunna bygga stabila lösningar, hantera undantag och säkerställa att data förs över i de format som fungerar i verksamheten. Att inte låta sig lockas av att börja med de processer där det finns störst vinstpotential, eftersom man på det här stadiet saknar tillräcklig förståelse och kunskap, kan låta som en självklar fallgrop att undvika. Dock är den enkel att falla in i eftersom det blir lättare att motivera investeringarna.

Att istället börja med de processer där ni snabbt och enkelt kan göra vinster, blir det lätt synligt hur automatisering kan användas i verksamheten utan omfattande omorganisation och genomförandeplanering. Med detta tillvägagångssätt ger ni istället de berörda en behövlig aha-upplevelse. Det är alltså bättre att genomföra de större automatiseringsprocesserna senare, när metoden har fått tid på sig att mogna i organisationen.

Vill du läsa artikeln i sin helhet? Klicka här för att hämta artikeln.

post author

Om författaren David Månsson

David Månsson works as Nordic Project Manager at Azets. He is currently managing the robotics process automation setup for Azets. Previously, David has worked as a management trainee in Visma, with software development at Ericsson, mobile application development at IBM and in B2B sales. David has a Master of Science in Information Systems from Lund University, Sweden.