Pension och försäkringar, krångligt? Tänk på detta som arbetsgivare

21.04.2023

av Katarina Carlsson

Would you like to read the article in English? Click here

Vi får ibland frågor från arbetsgivare kring pension och försäkringar för deras medarbetare. Många gånger är svaren olika, beroende på hur deras kollektivavtal ser ut eller om företaget inte har något kollektivavtal knutet till verksamheten och istället använder sig av andra försäkringslösningar. Här går vi igenom en del saker att tänka på.

 

I det fall företaget är bundet av kollektivavtal måste ni som arbetsgivare teckna avtalsförsäkringar för era medarbetare. Har företaget inget kollektivavtal är det frivilligt att teckna motsvarande försäkringar. Det kan i vissa fall förekomma att företag utan kollektivavtal är tvungna att teckna likvärdiga kollektivavtalade försäkringar beroende på vilken bransch företaget är verksamt i, till exempel, byggbranschen.

När det gäller privata företag kan försäkringsavtalen skilja sig mellan arbetare och tjänstemän. Det handlar dels om försäkringsgivare men också innehåll i försäkringen. Det är arbetsgivaren som ska göra en försäkringsanmälan till berörda försäkringsbolag som hanterar försäkringarna.

Tittar vi rent generellt på privata företag kan mycket av nedan finnas, beroende på om kollektivavtal tillämpas i företaget eller ej, därmed inte sagt att det måste se ut så här på just er arbetsplats.

 

Avtalspension

Avtalspension är ett annat ord för tjänstepension som till större delen är avtalad genom kollektivavtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarparten. Med anledning av att det finns en uppsjö av kollektivavtal finns det också en del olika varianter när det kommer till avtalspensioner. Det finns till exempel ITP för tjänstemän och SAF-LOs avtalspension för arbetare i privat sektor. Inom SAF-LO finns det även tillägg som förstärker avtalet med extra avsättningar. Detta ser olika ut inom de olika förgreningarna inom SAF-LO. Det finns även andra lösningar som avser medarbetare som är verksamma inom kommun, region och stat. 

Ni kan erbjuda era medarbetare tjänstepension utan att vara kopplad till ett kollektivavtal. Dessa lösningar kan se lite annorlunda ut, beroende på vilken leverantör som används. 

 

Omställningsstödet

Omställningsstödet är ett samlingsnamn för den hjälp en anställd kan få vid uppsägning, sjukdom eller när en tidsbegränsad anställning löpt ut. Syftet är att den som erbjuds detta stöd lättare ska ta sig tillbaka ut på arbetsmarknaden igen. Alla företag med kollektivavtal har rätt till stödet och det kan erbjudas som ett avgångsbidrag men kan också vara, exempelvis, rehabilitering, utbildning eller hjälp att starta företag. Stödet ser något olika ut beroende på om man är arbetare eller tjänsteman. För arbetare finns hjälp att få via Trygghetsfonden - TSL, och för arbetsgivare och tjänstemän inom det privata näringslivet finns motsvarande hjälp att få via Trygghetsrådet - TRR.

För de företag som saknar kollektivavtal i sin organisation finns möjligheten att ordna ett liknande omställningsstöd för medarbetaren i form av hjälp ut på arbetsmarknaden. Många av aktörerna som hjälper till via kollektivavtalade försäkringar har också möjligheten att hjälpa de företag som saknar kollektivavtal.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada är en mer omfattande försäkring än den sociala försäkringen, och gäller för samtliga medarbetare oavsett yrkeskategori. Utöver att arbetstagaren är försäkrad under arbetstid är man även försäkrad på väg till och från arbetet samt att försäkringen även kan täcka om arbetstagaren blir sjuk med anledning av arbetet eller att personen har en sjukdom som förvärras på grund av arbetet. Om medarbetaren förlorar inkomst med anledning av skada kan denne få ersättning upp till hela inkomsten samt att försäkringen kan ge ersättning för uppkomna kostnader i samband med skadan.

Undantaget är om det gäller en trafikolycka - då är det alltid trafikförsäkringen som träder in. 

 

Avtalsgruppförsäkring (AGS) och Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

AGS gäller för medlemmar inom SAF-LO och är en försäkring som förstärker ersättningen denne får från försäkringskassan vid sjukdom, tidigast från dag 15. Om man tillhör SAF-LO ansvarar man själv för att anmäla till Fora om AGS-ersättning. Tjänstemän omfattas dock inte av AGS - de har en försäkring som hanteras via Collectum och den anmäls av arbetsgivaren.

TGL är en livförsäkring som finns i alla kollektivavtal. Den ser ungefär likadan ut för alla med några smärre skillnader. Maxbeloppet är dock detsamma i samtliga avtal. Det ligger på 6 prisbasbelopp som förändras i fallande skala utefter stigande ålder. Även om det inte är standard, kan den även erbjuda ersättning till sambo. Säkrast är alltid att informera sina anställda att de bör skriva ett förmånstagarförordnande för sin TGL. Då kan man vara säker på att ersättningen kommer den tillhanda som man själv har bestämt. Det behöver inte vara en familjemedlem, utan kan vara någon annan som man vill inkludera.

 

Företag utan kollektivavtal

Försäkringar kan givetvis tecknas utan kollektivavtal, det gäller även tjänstepensionsförsäkring. Många företag använder då ramarna för exempelvis ITP när de tecknar försäkringar och ska göra avsättningar till andra liknande pensionslösningar. Eftersom det är frivilligt för företag utan kollektivavtal att teckna försäkringar saknar dessvärre cirka hälften av dessa företag tjänstepension.

 

Så kan Azets hjälpa er

Vi på Azets har en gedigen erfarenhet kring försäkringar, inom och utom kollektivavtal. Har du som arbetsgivare frågor eller funderingar kring detta eller önskar ni förslag på vanligt förekommande lösningar i just er bransch, är ni välkomna att höra av er till oss.

Kontakta oss

 

Vill du hålla dig uppdaterad på nyheter inom HR, lön och ekonomi? Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Katarina Carlsson

Katarina jobbar som HR Advisory Consultant på Azets och har ca 30 års erfarenhet av strategisk och operativ HR inom både det privata och offentliga näringslivet.