Hur fungerar det att hyra in en interim medarbetare eller chef? Vanliga frågor och svar

Framtidens ekonomi- och lönefunktion | 04.04.2023

av Azets Sverige

Interimschefer och medarbetare som kan avlasta och generera resultat på kort tid efterfrågas alltmer. En interimskonsult är en tillfällig medarbetare som arbetar på företaget under en begränsad period. Men vad kan ni egentligen förvänta er av denna flexibla anställningsform? Här har vi samlat vanliga frågor och svar.

 

När behövs en interimschef eller medarbetare?

En interimskonsult är en tillfällig medarbetare som arbetar på företaget under en begränsad period. Anledningarna till att ett företag behöver en tillfällig resurs istället för att anställa någon är olika. Det kan exempelvis vara i samband med strategiska processer eller organisationsförändringar, såsom förvärv, ägarbyten, sammanslagningar och avyttringar. En interimsresurs blir också ett alternativ i samband med arbetstoppar, sjukskrivningar eller föräldraledigheter. 

 

Vad är fördelen med en interimsresurs jämfört med att anställa?

Att rekrytera personal tar tid - det tar tid att hitta rätt person, men även att vänta ut den nya medarbetarens uppsägningstid. I jämförelse med att anställa medarbetare, kan en interimsmedarbetare vara på plats med mycket kort varsel. Det är en mycket stor fördel, speciellt om arbetet rör affärskritiska uppgifter.

Ni behöver inte heller tänka på kostnaderna som kommer med fast personal, såsom semester, sjukdom, pension och kompetensutveckling. Ni får också en större flexibilitet att byta personal om något inte känns rätt eller om arbetsuppgifterna ändras och kompetensen behöver justeras. Dessutom har ni större möjligheter att ta in deltidsresurser. Ni bara betalar för de timmar interimskonsulten arbetar hos er och sammantaget får ni en kostnadseffektiv lösning. 

Generellt sett har interimsresurserna bred erfarenhet och de är vana vid att arbeta i olika miljöer, att behärska flera olika IT-system och att inte vara en del av den organisatoriska dynamiken som finns hos varje företag. Det senare kan ha särskild betydelse när det behövs en interimsresurs på lednings- och beslutsnivå. Det kan till exempel handla om perioder då ditt företag genomgår förändringar, till exempel ägarbyten, förvärv och sammanslagningar, eller perioder av organisatoriska förändringar. En interimsresurs kommer inte att behöva vara partisk eller beroende av särskilda beslut. Konsulten kommer helt enkelt att tillhandahålla kunskap, insikt och expertis under en viss tidsperiod, och när uppgiften är löst är han eller hon redo att gå vidare till nästa uppdrag.

 

Kan vi få hjälp att göra en kravprofil så vi ökar chanserna att hitta rätt konsult för oss?

Det blir lättare att hitta rätt medarbetare eller chef som matchar era behov om ni har tydligt definierade krav. Detta kan vi på Azets hjälpa er att identifiera. Vi hjälper er att ta fram arbetskrav och jobbprofiler så uppdragsbeskrivningen blir så vass som möjligt. Detta gör det lättare att hitta rätt interimsmedarbetare i vårt nätverk av konsulter som är redo att ta sig an ett uppdrag. 

 

Hur lång tid ska vi teckna ett avtal för och hur lång uppsägningstid är det?

Det beror helt och hållet på uppdraget och era önskemål. På Azets är vi redo att tillhandahålla interimskonsulter till både korta deltidsuppdrag och längre heltidsuppdrag. Det vanliga är att vi tillämpar en månads ömsesidig uppsägningstid.

 

Kan jag vara säker på att vi kommer ha samma interimskonsult under hela perioden?

Konsulterna är bundna av ett avtal och är därför skyldiga att stanna tills uppdraget är färdigt enligt kontraktet. Precis som på andra arbetsplatser kan vi naturligtvis inte förhindra att en konsult av en eller annan anledning säger upp sig. Men eftersom vi har många konsulter i vårt nätverk tillhandahåller vi en annan kandidat som uppfyller kraven så länge avtalet gäller.

 

Är det tydligt för interimsmedarbetaren att det rör sig om en tillfällig roll?

Ja. Alla interimskonsulter är väl informerade om detta. Flera av konsulterna går snabbt vidare till andra uppdrag.

 

Var har interimskonsulterna sin anställning?

Vissa av konsulterna som Azets tillhandahåller är anställda av Azets och andra arbetar på frilansbasis. Många av konsulterna gillar förändringar och nya utmaningar och föredrar livet som “frilansare”. Vissa av dem vill ha tillfälliga uppdrag som skiljer sig från den traditionella karriärvägen på grund av familj, boende eller andra omständigheter. Orsakerna kan vara många, men gemensamt för de medarbetare som vi tillhandahåller är att de är skickliga, professionella och redo för förändring.

 

Hur kan jag vara säker på att konsulten har yrkesmässig, ledningsmässig och social kompetens?

Med vår omfattande erfarenhet av att rekrytera konsulter har vi de bästa förutsättningarna för att hitta den resurs som motsvarar era krav – inte bara yrkesmässigt, utan även med avseende på andra parametrar och kriterier som ni kan ha önskemål om. Vi intervjuar, testar och tar flera referenser på alla konsulter och är noga med att matcha uppdragsbeskrivningen med den konsult som bäst uppfyller kraven. 

 

Har interimsresursen erfarenhet från vår bransch?

Så kan det mycket väl vara. Samtidigt är det lika viktigt att hitta en resurs som kan omsätta sin erfarenhet i praktiken och göra en insats för de specifika utmaningar och uppgifter som ni behöver hjälp med.

 

Hur stor erfarenhet har interimsresursen av olika IT-system?

I regel mycket stor. Konsulterna i vårt nätverk känner till alla vanliga standardsystem. Många företag har dock utökats med antingen bransch- eller företagsspecifika lösningar som konsulten bara behöver introduceras till. Detta diskuteras innan samarbetet inleds och tas hänsyn till i så stor utsträckning som möjligt.

 

Hur stor erfarenhet har interimsresursen av förändringsledning?

Många konsulter har erfarenhet utav just förändringsledning från tidigare anställningar eller uppdrag. Vissa interimskonsulter är specialiserade på att utveckla och förbättra arbetsprocesser. Att kunna genomföra förändringarna beror helt och hållet på vilket mandat personen har fått vid rekryteringen.

 

Kan vi anställa interimskonsulten efter interimsperioden?

På Azets arbetar vi professionellt och flexibelt och vi sätter alltid era behov i centrum. Vår strategi är därför att hitta den lösning som är önskvärd för den aktuella konsulten och för er.

 

I korthet: Varför välja en interimsresurser?

Med en interimslösning får du ett flexibelt och skalbart system med färre fasta lönekostnader och större säkerhet om att få den kvalitet du förväntar dig. Samtidigt slipper du långa rekryteringsprocesser och behöver inte tänka på kostnader som kommer med en anställd såsom försäkringar, pension och kompetensutveckling. Sist men inte minst, kan en interimsresurs vara på plats med kort varsel.

 

Är ni i behov utav interimsresurser?

På Azets hyr vi ut professionella interimschefer och konsulter. Våra interimskonsulter kan snabbt träda in vid sjukdom eller arbetstoppar, medan våra interimschefer kan kliva in vid till exempel förvärv, organisationsförändringar, nya tillväxtstrategier eller om en nyckelmedarbetare har slutat.

Vill du veta mer om Azets Interim? Kontakta oss här.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.