Hemmakontor - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

Lön & HR | 06.04.2020

av Azets Sverige

Hemmakontor - vad har arbetsgivaren för arbetsmiljöansvar?

Vi befinner oss idag i en extraordinär situation där många medarbetare arbetar hemifrån på grund av coronapandemin. Vilket arbetsmiljöansvar har egentligen arbetsgivaren när medarbetaren arbetar hemma? I den här artikeln belyser vi några punkter som ni bör tänka på.

Vem har ansvaret?

Låt oss börja med att slå fast att det alltid är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret för arbetstagaren oavsett var arbetet utförs. Detta gäller både när arbetstagaren själv väljer att jobba hemifrån och när det sker på arbetsgivarens initiativ.


Arbetsutrustning i hemmet

Arbetsgivaren ska tillhandahålla den anställde med arbetsutrustning som tillgodoser en god arbetsmiljö i hemmet. Ni behöver fundera igenom vad som behövs i just er verksamhet för att arbetet ska kunna utföras på ett bra sätt hemifrån när det gäller datorer, skärmar med mera. Kanske behöver er personal headset för att prata med kunder samtidigt som de arbetar vid datorn för att nämna ett exempel.

Ha koll på era försäkringar

Som arbetsgivare behöver ni veta vilka försäkringar ni har och vad som gäller om den anställde skulle råka ut för olycksfall under hemarbetet. Ni behöver också informera era medarbetare så även de känner till vad som gäller.

Som exempel kan vi ta arbetsskadeförsäkringen för arbetsgivare med kollektivavtal. Försäkringen gäller vid hemarbete, men till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete som ska utföras, dvs att skadan sker när arbetsuppgifterna utförs. Om medarbetaren till exempel skadar sig när hen kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.


Daglig dialog

Som arbetsgivare behöver man kommunicera och informera så det är tydligt vad som gäller kring rutiner, arbetssätt och övriga förväntningar vid hemarbete. Löpande uppföljning kan behövas eftersom det i detta pandemiläge kan handla om arbete som utförs på distans flera veckor i sträck. Ibland kanske till och med månader.


Den psykosociala arbetsmiljön

Det är viktigt att den psykosociala arbetsmiljön beaktas vid långvarigt hemarbete. Som arbetsgivare behöver ni vara kreativa och hitta aktiviteter och sätt att skapa samhörighet och en miljö med bibehållen motivation.

Arbetstagarens eget ansvar?

Ur ett arbetsmiljöperspektiv kan man tänka sig att en hel del saker inte blir optimala då arbetet utförs i hemmet istället för på kontoret, eller som arbetstagaren är van vid. Återigen är det viktigt att ha en dialog med medarbetaren så även dessa förväntningar är tydliga och dela bra tips och idéer på hur man som arbetstagare kan ta sitt eget ansvar.

Dra nytta av samverkansplikten

Se till att ha en bra dialog och samverka med era anställda, era arbetsmiljöombud och de fackliga organisationerna som har kollektivavtal på arbetsplatsen. I en unik situation som coronapandemi behöver alla hjälpas åt och tillsammans göra det bästa av situationen för en god och hållbar arbetsmiljö.

Det är mycket att tänka på avseende arbetsmiljöansvaret vid hemarbete. Känner du som arbetsgivare att du behöver stöd i dessa frågor? Vi på Azets kan hjälpa dig!

Kontakta oss

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.