Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

Lön & HR | 14.06.2022

av Ingrid Clementson

Europeiska kommissionen har presenterat ett antal förslag för att uppnå jämställdhet mellan könen i fråga om möjligheter på arbetsmarknaden. Ett av dessa förslag är balansdirektivet som vill göra det lättare för arbetstagare som är föräldrar eller anhörigvårdare att förena arbete och familjeliv. Balansdirektivet ska genomföras genom lagändringar som träder i kraft den 2 augusti 2022 samt den 1 oktober 2022.

Lagändringen innebär bland annat:

  • Nya regler i föräldraledighetslagen, lagen om ledighet för närståendevård och lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

  • Arbetstagare med barn upp till åtta år eller som vårdar närstående kan önska flexibla arbetsformer av omsorgsskäl. Flexibla arbetsformer kan t ex betyda att arbeta på distans.

  • Arbetstagaren ges inte denna rätt, det är verksamhetens behov som styr. Du som arbetsgivare behöver motivera ditt besked och ge ett besked inom skälig tid. (Notera att arbetsgivaren inte behöver bevisa påtaglig störning för att avslå ansökan.)

  • Ett förbud mot att missgynna arbetstagare som begärt/erhållit flexibla arbetsformer införs.

  • DO kan driva talan om missgynnande behandling i dessa fall.

  • Reglerna i föräldraledighetslagen och lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl träder i kraft den 2 augusti 2022.

  • Reglerna i lagen om ledighet för närståendevård föreslås träda i kraft den 1 oktober 2022.

Dessa förändringar innebär att arbetsgivare behöver skriftligen svara medarbetare som begär flexiblare arbetsformer och att de inte får missgynna arbetstagare som begärt/erhållit flexibla arbetsformer. Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Azets.

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?
Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

post author

Om författaren Ingrid Clementson

Ingrid Clementson är Azets gästbloggare som bl a har arbetat som arbetsrättsjurist, förhandlare, förhandlingschef, arbetsrättschef och utbildningsansvarig sedan 2008. Ingrid driver bolaget 100 House of HR Legal AB.