Anställningsavtal – vad behöver avtalet innehålla?

13.09.2023

av Katarina Carlsson

Would you like to read the article in English? Click here

Den 29 juni 2022 ändrades reglerna i Lagen om Anställningsskydd (LAS) gällande krav på skriftlig information om anställningsvillkor till nyanställda. 

 

Vad säger LAS om anställningsavtal?

När en arbetsgivare och en anställd ingår ett anställningsförhållande så har de kommit överens om ett avtal med information om befattningen och anställningen. Enligt LAS finns inga formkrav för hur ett anställningsavtal ska träffas mellan parterna.  Med andra ord kan man avtala om en anställning både muntligt och skriftligt, och arbetsgivaren är därmed inte skyldig att lämna ett skriftligt anställningsavtal. Det finns inte heller något lagkrav på hur själva anställningsavtalet ska vara utformat. 

Däremot finns det regelverk för vilken information ett anställningsavtal ska innehålla. Arbetsgivaren är skyldig att lämna skriftlig information om anställningsvillkoren till de nyanställda.

Anställningsavtalet börjar gälla så fort det är påskrivet av båda parter och blir då ett bindande avtal, där de som har skrivit under måste följa dess villkor. 


Anställningsavtalets innehåll 

Anställningsavtalet behöver, som tidigare nämnt, inte vara skriftligt, men det är viktigt att du som arbetsgivare skriftligen informerar om vissa anställningsvillkor. Det ska du göra inom sju dagar efter att den anställde har börjat arbeta. Övrig information ska lämnas senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta. 

Krav på skriftlig information om anställningsvillkor gäller oavsett anställningsform och längd på anställningen.  

De uppgifter som måste lämnas skriftligen är följande:

 • Arbetsgivarens namn och adress
 • Anställdes namn och adress 
 • Datum för tillträdesdagen 
 • Var den anställde ska utföra sitt arbete. Om den anställde inte har någon speciell arbetsplats bör det framgå. 
 • Vilka arbetsuppgifter, yrkesbenämning och titel på befattningen. En befattning bör också kompletteras med en befattningsbeskrivning. 
 • Anställningsform. Det finns två typer av anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning är detsamma som fast anställning.

Huvudregeln enligt LAS är att anställningsavtal gäller tillsvidare, om ni inte har avtalat om något annat.

Andra viktiga aspekter att ha i åtanke är, bland annat:

 • Vad gäller om en anställd arbetar som uthyrd?
 • Vad gäller om förutsättningarna för anställningen förändras? 
 • Vad gäller kring lojalitetsplikten? 
 • Vad gäller vid konkurrensförbud?
 • Vad innebär tystnadsplikt och vad ska er verksamhet tänka på?
 • Vad är skillnaden om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal eller inte?

 

Uppsägning direkt efter avtal

Om den anställde vill avsluta anställningen direkt efter avtalet har skrivits på, gäller den uppsägningstid som står i anställningsavtalet. 

 

Undvika en tvist 

För att undvika en tvist i efterhand och för att tydliggöra anställningsvillkoren är det både lämpligt och praktiskt att skriva ett anställningsavtal innan anställningen börjar, som bägge parter undertecknar. Där ska anställningsvillkoren tydliggöras.   

Det är mycket att tänka på vid en anställning. Allt ifrån onboarding, pension och försäkringar till friskvård, rutiner och policys. Vi på Azets kan stötta er i att skräddarsy era anställningsavtal så att det uppfyller samtliga LAS-krav samt utforma anställningen och dess process för just er verksamhet. Detta är ett bra sätt att få era anställda att känna sig trygga. 

Varmt välkomna att höra av er om ni vill till hrsupport.se@azets.com

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Katarina Carlsson

Katarina jobbar som HR Advisory Consultant på Azets och har ca 30 års erfarenhet av strategisk och operativ HR inom både det privata och offentliga näringslivet.