Använder du för närvarande Microsoft Dynamics NAV eller Business Central, men tycker inte att din nuvarande leverantör uppfyller förväntningarna?
 
 
 

Funderar du på att byta leverantör för Business Central?

Använder du Microsoft Dynamics NAV eller Business Central, men tycker inte att din nuvarande leverantör uppfyller förväntningarna?

Vi möter ibland kunder som har problem med:

  • System som inte har implementerats fullt ut
  • Användare som tycker att systemet är komplicerat och svårt att använda
  • System som är tekniskt föråldrade
  • Att den nuvarande leverantören inte har de resurser som krävs för att utveckla systemet och ge adekvat stöd åt verksamheten

Om du känner igen dig i detta kan du byta till Azets som din leverantör av Business Central, så att underhållet, utvecklingen och licenshanteringen av ditt system förs över till oss. Med hjälp av vårt lösningsorienterade team ger vi dig allt stöd du behöver för att kunna dra nytta av systemets fulla potential så att du kan ta din verksamhet vidare till nästa nivå. Vårt mål är inte bara att ta över systemet, utan också att komma till rätta med eventuella problem och svårigheter.

För att bytet ska gå enkelt, snabbt och kostnadseffektivt har vi väl inarbetade rutiner på plats, så att du som kund direkt får tillgång till alla fördelar med att ha Azets som systemförvaltare. Vi har ett omfattande nätverk av tjänster och partners runt systemets grundläggande komponenter (t.ex. Azure, Tasklet, ExFlow, Monitoring), samt dessutom flera egenutvecklade komponenter som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av ditt system.

I samband med bytet kommer vi att i nära samarbete med dig undersöka vilka utvecklingsområden som finns för den nuvarande lösningen, ta fram en prioritetsordning för dessa samt identifiera framtida behov. Allt detta sammanfattar vi i en tydlig lista. Vi ger dig rekommendationer om de mest akuta åtgärderna och vid behov även en plan för uppgradering till en nyare version.

bg_automation.jpg

Kostnadsfri granskning av din nuvarande lösning

Vi erbjuder oss att kostnadsfritt granska din nuvarande lösning och ta fram en lista med möjliga förbättringsåtgärder och utvecklingsmål. Vi utgår även från denna lista för att ge dig ett fast pris på ett eventuellt byte till Azets.

Granskningen omfattar även:

  • En dags genomgång av nuvarande situation så att vi kan förstå vilka utmaningar du som kund står inför
  • En närmare titt på den nuvarande lösningen
  • En offert med ett fast pris för att föra över förvaltningen av lösningen till Azets förstklassiga experter samt pris på det löpande underhållet.

Byte till Azets som samarbetspartner

Process för att byta till Azets som din samarbetspartner:

  • Vi bekantar oss med din nuvarande lösning, de anpassningar som gjorts och dokumentationen
  • Vi lär upp vår support- och underhållspersonal samt startar upp tjänsten
  • Vi för över den tekniska miljön och licenserna till oss

Ett leverantörsbyte tar normalt omkring 4–8 veckor.

bg_success.jpg

||

Kontakta oss

Vill du byta till Azets som din leverantör av Business Central eller andra ERP-system?

Kontakta oss här i formuläret för mer information om hur vi kan hjälpa ert företag.

Azets är en ledande nordisk leverantör av affärs- och ERP system baserade på Microsoft Business Central. Vi erbjuder även en rad tjänster som bidrar till våra kunders utveckling av verksamheten. Vi hjälper företag i alla storlekar och branscher nå sina mål.

Fyll i formuläret om du vill ha mer information

Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

Vilka moduler använder ni i nuläget?
Hur många användare har ert system i nuläget?

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan när som helst avprenumerera från kommunikation från Azets. Jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy.