Minska risker i löneprocessen i coronatider
 
 
 

Minska risker i löneprocessen i coronatider

Detta webinar har redan ägt rum

 

Välkomna till Azets webinar om minimering av risker i löneprocessen

Löneadministrationen är i många företag en sårbar funktion. Inte sällan är det endast en person som ansvarar för utbetalningen av löner till medarbetarna, eller en person som ger underlag till löneleverantören.

Sårbarheten blir särskilt tydlig i kristider som den pågående coronapandemin. Se till att ta tillfället i akt att minimera riskerna i löneprocessen - både för att hantera den situation ni befinner er i just nu, men även för att förebygga utmaningar i framtiden.

På detta webinar förklarar Emelie Björnefur, löneexpert och chef inom Business Process Improvement på Azets, hur ni metodiskt kan arbeta med analys och riskminimering av löneprocessen.

Genom att delta på videomötet får ni bland annat en genomgång av:

  • Betydelsen av tydliga policyn och riktlinjer
  • Medarbetaren och chefen har också ett ansvar i löneprocessen
  • Styrande och redovisande dokument
  • Regelefterlevnad
  • Riskanalys av löneprocessen

Emelie
Emelie Björnefur
Manager Business Process and Improvement