Löneskulder och kvittning - tänk på detta
 
 
 

Löneskulder och kvittning - tänk på detta

Detta webinar har redan ägt rum

Se fler webinars från Azets

 

Välkomna till Azets webinar om löneskulder och kvittning

Det är inte helt enkelt att veta hur man som arbetsgivare ska gå tillväga när det gäller löneskulder och kvittning. Hur fungerar det rent praktiskt och hur påverkas reglerna beroende på vilken lönedel som berörs? 

En felaktig kvittning kan ge stora konsekvenser och ni som arbetsgivare kan riskera skadestånd, det är därför viktigt att ha koll på reglerna kring kvittning innan det genomförs. 

Välkomna att delta på vårt webinar där Andreas Anker, Senior HR Advisor på Azets, reder ut regelverken kring löneskulder och kvittning.

Genom att delta på videomötet får ni bland annat en genomgång av:

  • Löneskuld - hur kan den uppkomma? Och hur kan mellanhavandena regleras?

  • Kvittning - kan vi som arbetsgivare ensidigt besluta om att en skuld ska kvittas mot lön? 
  • Olika lönedelar - vi går igenom hur reglering av en uppkommen skuld kan göras för de olika lönedelarna.

Presentatör

Presentatör webinar

Andreas Anker
Andreas arbetar som Senior HR rådgivare på Azets. Tidigare har Andreas arbetat som HR-chef med fokus på bland annat arbetsrätt, HR- & löneprocesser samt förhandling. Andreas har bland annat 10-12 års erfarenhet av direkt och indirekt personalpåverkande processer i branscher som bemanning inom Norden, telecom och facility management.

Löneskulder och kvittning - tänk på detta

24 augusti: 24.aug
10.00-10.30: 10:00 - 10:30
Online: Online
Andreas Anker