Korttidsarbete 2021
 
 
 

Korttidsarbete 2021

Torsdag 18 februari kl. 10:00-10:30

 

Välkomna till Azets webinar om korttidsarbete under 2021 

Under 2020 har flera stödpaket antagits i och med att covid-19 började spridas i Sverige. Vissa stöd löpte ut i samband med årsskiftet och andra stöd har förlängts, där korttidsarbete var ett av de stöd som fick en retroaktiv verkan under förra året.

I november meddelade regeringen om att ett förslag gällande förlängt stöd för korttidsarbete ska komma och det gick även att hitta information om hur det skulle kunna se ut. Sedan dess tycks förslaget ha revideras och regeringen har nu meddelat att den nya lagen ska klubbas igenom den 15 februari, för att sedan gälla retroaktivt från 1 december 2020.

När det gäller just korttidsarbete så kan lönedelar och avtal hanteras med retroaktivitet. Men korttidsarbete är också förenat med arbetstid och arbetstiden kan inte regleras på samma sätt, arbetade timmar kan inte göras ogjorda.  

Välkomna att delta på vårt webinar där Emelie Björnefur, löneexpert och chef inom Business Development på Azets, reder ut regelverken kring korttidsarbete under 2021.

Genom att delta på videomötet får ni bland annat en genomgång av:

  • Regelverken kring korttidsarbete 2021
  • Skillnaderna mot regelverken 2020
  • Viktiga aspekter att ta med utifrån retroaktiviteten i lagen

Korttidsarbete 2021

18 februari: 18.feb
10:00-10:30: 10:00 - 10:30
Online webinar: Online webinar
Emelie Björnefur