Ekonomiska tips i kristider
 
 
 

Ekonomiska tips i kristider

Detta webinar har redan ägt rum

Se fler webinar från Azets

 

 

Välkomna till Azets webinar om ekonomiska tips i kristider 

Den pågående pandemin har påverkat de flesta företag negativt, direkt eller indirekt. Många företag har upplevt vikande försäljning och sämre lönsamhet. Andra företag påverkas i och med att deras kunder drabbas negativt. Oavsett så är likviditeten avgörande för ett företags överlevnad i kriser som denna. 

På detta korta webinar ger Leif Knutas & Helena Lustig, experter inom redovisning, betydelsefulla tips för att förbättra ert företags likviditet i kristider. 


Genom att delta på videomötet får ni bland annat en genomgång av:

  • budget och uppföljning
  • betalningsvillkor och påminnelserutiner
  • finansiering och kapitalbindning

 

Presentatörer

Helena Lustig        Leif_K.jpg

Helena Lustig
Head of Sales 

 

  

Leif Knutas
Kvalitetsansvarig Accounting