Så förenklar ni er tidrapportering med CoZone Employee
 
 
 

Så förenklar ni er tidrapportering med CoZone Employee

Kostnadsfritt webinar
Måndagen den 23 november kl 13:00-13:30


 


Använder ni fortfarande Excel-ark för att hålla reda på er ledighet? Behöver ni göra många manuella registreringar och ändringar som ofta leder till misstag och fel? Saknar ni en enkel lösning för att hantera er avvikelserapportering? Då är CoZone Employee en applikation för er!

Välkomna att delta på ett kort webinar där Helen Roos, System Manager för CoZone och dess applikationer på Azets, ger tips och råd för att underlätta er tidrapportering. Genom att delta på detta webinar får ni bland annat en genomgång av hur CoZone Employee kan hjälpa er att:

  • Göra det enkelt för den anställde att rapportera sina olika avvikelser
  • Enkelt attestera era medarbetares tidrapporter – både på dator och i app
  • Ansöka om kommande frånvaro 
  • Frånvarorapport för enkel översikt

 

                     
                      Presentatör

    SE-AZ-Helen_Roos.png

    Helen Roos,
    System Manager

Lägg er löneadministration
hos Azets

Behov av
      tillfällig hjälp?      

Rådgivningstjänster
   inom lön & HR