Corona i den ekonomiska rapporteringen - för bolag som erhållit stöd
 
 
 

Corona i den ekonomiska rapporteringen - för bolag som erhållit stöd

Måndagen den 9/11 kl 10:00-10:30

 

Webinar: Corona i den ekonomiska rapporteringen - för bolag som erhållit stöd

2020 har varit ett annorlunda år med anledning av coronapandemin. Oförutsedda händelser och nya förutsättningar gör att bolagens likviditet, ställning och resultat påverkas och det är svårare att planera för framtiden. Samtidigt som vi ska förhålla oss till nuvarande lagar och regler så har det kommit en del nya riktlinjer, som i vissa fall är svårtolkade och rättsläget är till vissa delar fortfarande oklart.

Välkomna på detta webinar där vi berättar vad bolag som erhållit stöd med anledning av coronapandemin bör tänka på i den ekonomiska rapporteringen.
Marlene Johansson och Gunilla Widegren, redovisningsexperter på Azets i Västerås, hanterar bland annat följande frågeställningar:

  • Vad bör skrivas i årsredovisningen med anledning av coronapandemin?
  • Kan investeringar innebära återbetalning av tidigare erhållna stöd?
  • Att tänka på vid hantering av det egna kapitalet med anledning av corona.
  • Kan en kassaflödesanalys vara till hjälp i coronakrisen?


Anmäl dig här

Du anmäler dig via formuläret nedan och får därefter en bekräftelse. En inloggningslänk skickas till dig dagen före webinariet samt 30 min innan videomötet börjar. Se efter i skräpposten om du inte har fått några mejl.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

Corona i den ekonomiska rapporteringen - för bolag som erhållit stöd

9 november: 09.nov
10:00: 10:00 - 10:30
Online webinar: Online webinar
Marlene Johansson & Gunilla Widegren