top banner image
 
 
 

CFO 2022

21 september kl. 8.30 - 16.00

Grand Hotel Stockholm

 

Välkommen till CFO 2022 som arrangeras av Dagens Industri!

En CFOs roll blir allt mer betydelsefull, där nu frågor såsom informationssäkerhet, digitalisering, förvärv och finansieringslösningar hamnar. 

Under CFO 2022, där även Azets deltar, får du lyssna till experter och ledande personer för att söka svar, omvärldsanalys och diskutera utmaningar som är avgörande för att blir mer framgångsrik och kunna ta nya kliv i rollen som CFO.

 

Mer information och anmälan

CFO 2022

21 september: 21.sep
08:30-16:00: 08:30 - 16:00
Grand hotel i Stockholm: Grand hotel i Stockholm
Dagens industri