Automatisera era reseräkningar och utlägg med Azets Expense
 
 
 

Automatisera era reseräkningar och utlägg med Azets Expense

Datum och tid

 

 
Saknar ni en bra struktur i ert sätt att hantera era kvitton? Behöver ni göra många registreringar manuellt som ofta leder till misstag och fel? Tappar ni bort många kvitton och saknar underlag för utbetalning? Är ni i behov av ett enkelt sätt att hantera era reseräkningar? Då är Azets Expense en applikation för er!

Välkomna att delta på ett kort webinar där Monika Kirs Carlsson, System Manager för Azets Expense, demonstrerar fördelar och funktioner med systemet.

Genom att delta på videomötet får ni bland annat en genomgång av:

  • Hur enkelt det är för den anställde att registrera sina kvitton.
  • Hur lätt ni kan attestera medarbetarnas kvitton – både på dator och i app. 

Monika KC

Monika Kirs Carlsson 
System Manager