Testa lönefunktionen

Med erfarenhet från många löneavdelningar har vi på Azets en god inblick i vilken stor potential det finns för förbättringar och moderniseringar. Lyckligtvis behöver arbetet inte innebära stora organisatoriska förändringar eller dyra systeminvesteringar.

Gör vårt test nedan för att få en indikation på hur effektiv er lönefunktion är.