Genvägen i moderniseringen av ekonomi- och lönefunktionen
 
 
 

Genvägen i moderniseringen av ekonomi- och lönefunktionen

 

Sveriges ekonomichefer lider av tids- och resursbrist och kämpar med att bygga proaktiva och värdeskapande ekonomifunktioner. Det visar Azets undersökningar. Samtidigt är ekonomicheferna skeptiska till att ta hjälp av en outsourcingleverantör – fastän det skulle hjälpa företagen att bli mer framgångsrika.

Sveriges ekonomiavdelningar är mitt uppe i ett omvälvande skifte som till stor del beror på en snabb teknikutveckling och ökad global konkurrens. Det traditionella ekonomiarbetet håller på att försvinna och kraven från verksamheterna att ställa om till proaktivt och strategiskt affärsstöd ökar.

Azets undersökningar visar dock att Sveriges ekonomichefer endast kommit halvvägs på förändringsresan mot att bli en mer modern, strategisk och proaktiv ekonomifunktion. Tidsbrist och ledningens prioriteringar är ofta två avgörande faktorer till att ekonomifunktionen inte kommit så långt som man önskar.

Vill du läsa hela resultatet av undersökningarna? Ladda ner vår rapport

Trots stora utmaningar i sitt förändringsarbete är det få som tar hjälp utifrån. Ofta beror det på att ekonomicheferna saknar inblick i vad det faktiskt innebär att arbeta tillsammans med en outsourcingleverantör och vad en outsourcingleverantör kan hjälpa till med.


Genvägen i moderniseringsarbetet

Att outsourca innebär inte bara att lägga ut delar av arbetet, utan också att få tillgång till en så kallad best-practice med effektiva processer, automatiserade arbetsmoment, moderna it-system och expertkompetens. Rätt partner ger inte bara en avlastning som frigör tid till det strategiska och verksamhetsstödjande arbetet. Utan en outsourcingpartner driver, tillsammans med vd och finanschef, moderniseringsarbetet och hjälper till att säkerställa att ekonomifunktionen är framtidssäkrad.

En outsourcingleverantör som levererar lön- och ekonomitjänster till flera kunder bygger upp skalfördelar och erhåller stor kunskap om de inblandade processerna. Eftersom samma lösningar och tjänster servar flera företag kan en outsourcingleverantör göra större investeringar i till exempel it och processer samt underhålla en större organisation med specialister på olika områden och offshore-organisationer. Genom dessa lärdomar och erfarenheter bygger leverantören en fördjupad kunskap om hur man bäst bedriver en ekonomi- och lönefunktion. Det kan gälla hur man organiserar den, hur man leder funktionen, rekrytering av personal, vilka it-system som bäst lämpar sig, hur man genomför förändringar, hur man tar tillvara på erfarenheter och hur man bäst följer upp verksamheten.

 

Myter kring outsourcing

Trots fördelarna med att lägga ut hela eller delar av ekonomi- och lönefunktionen så är många chefer skeptiska. Den negativa inställningen till att outsourca beror ofta på att man saknar inblick i vad det faktiskt innebär samtidigt som att myterna om outsourcing tyvärr är flera.

Många chefer vågar exempelvis inte lägga ut delar av ekonomiarbetet externt för att de är rädda att få sämre kontroll. I själva verket är det tvärtom, många gånger upplever inte bara ekonomichefen utan även den övriga organisationen att den får bättre kontroll och tillgång till analyser när man via outsourcing gör ekonomin mer transparent.

Många är även rädda för att det ska vara dyrare att outsourca än att anställa. Men även det är en myt. Sannolikt är kostnader för lön, sociala avgifter och pension ungefär samma för en konsult hos leverantören som en anställd hos kunden. Det är dock lätt att glömma de övriga kostnaderna som kommer med att ha anställd personal såsom personalledning, kompetensutveckling, försäkringar, frånvaro, rekrytering och utrustning.

Det är vanligt att chefer har inställningen att man ''kan bäst själv'' och därför inte behöver lägga ut ekonomi- och lönearbetet. Vår undersökning visar dock tydligt att detta inte gäller då Sveriges ekonomichefer har många utmaningar och sliter med att bygga den moderna ekonomiavdelningen som de önskar att ha.

Vill du veta mer om hur outsourcing fungerar? Ladda ner vår guide

Man kan läsa sig till mycket, men att prata med någon som vet är bättre.

Med erfarenhet från många ekonomiavdelningar har vi på Azets en god inblick i vilken stor potential det finns för förbättringar och moderniseringar. Kontakta oss via formuläret nedan så får du veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag med er ekonomifunktion.

 

Kontakta oss

An error has occurred while getting captcha image

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.