Vi är experter på outsourcing av redovisning och löneadministration

Outsourcing av ekonomifunktionen bidrar till ökad trygghet och lönsamhet för ert företag. Vi hjälper allt från små enmansföretag till stora, internationella koncerner. Vi erbjuder även hjälp med administration och rådgivning inom HR. Med oss som samarbetspartner har ni alltid en fungerande redovisning och lönehantering, vare sig verksamheten växer, krymper eller genomgår andra förändringar.

Trygghet, kvalitet och skalbarhet
Det är de tre viktigaste skälen till varför så många har valt att outsourca sin redovisning och lönehantering till oss. Att administrationen sköts av auktoriserade redovisningskonsulter och lönekonsulter bidrar starkt till kvaliteten och tryggheten.

Hur fungerar outsourcing av ekonomifunktionen?

Ladda ner vår guide "30 frågor och svar om outsourcing". Där svarar vi på de vanligaste frågorna vi stöter på vad gäller: 

 • Kostnader och vinster
 • Samarbete och kvalitet
 • Kontroll och kommunikation
 • Kompetens
 • Flexibilitet
 • IT

Läs mer och ladda ner guide

Konsult

Fördelarna med outsourcing

Att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen
bidrar till en ökad effektivitet och lönsamhet.
Och det finns många andra fördelar: 

 • Sårbarheten minskar.
 • Proaktiviteten och flexibiliteten främjas.
 • Leveranserna blir kvalitetssäkrade.
 • Det ger ett kompetenstillskott.
 • Styrningen och kontrollen blir enklare.
 • Tid frigörs för de egna medarbetarna.

Outsourca din ekonomi till Azets

Vid outsourcing till Azets tar vi över hela eller delar av ekonomi- och lönefunktionen inklusive medarbetare, system, processer och rutiner. Enkelt uttryckt; du flyttar över din ekonomi- och löneavdelning till oss. På köpet får du dessutom tillgång till rådgivning från kvalificerade redovisnings- och lönekonsulter.

Organisation

Så här går det till:

1. Vi börjar med att gå igenom din organisations processer och rutiner för att hitta möjligheter att effektivisera.

2. Gemensamt kommer vi överens om utformning av de nya rutinerna.

3. Vi flyttar ”er data” till våra befintliga system och hanterar er redovisningoch lönehantering i dessa, för att uppnå mesta möjliga automation.

4. Emellanåt finns krav på att behålla kundens system. Då utbildar vi istället våra konsulter för att de ska kunna arbeta effektivt i dessa.

5. Ibland följer era medarbetare med till Azets och blir konsulter hos oss. De utbildas och introduceras i våra system och vårt arbetssätt.

Revisionsplikten

Revisionsplikten och kravet på revisor samt reviderat bokslut togs bort i november 2010.

Detta gäller dock endast aktiebolag med en omsättning under tre miljoner, vilka istället kan använda sig av redovisningskonsulter för att säkerställa ordning och kvalitet i sin bokföring och övrig redovisning.Glödlampa

Man kan läsa sig till mycket. 
Men att prata med någon som vet är bättre.  

Kontakta Stefan via telefon eller fyll i formuläret till höger så får du veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag.

Stefan Eriksson 
Tel: +46 (0)10-888 73 30

 

Nyhetsbrev