Outsourca er ekonomifunktion till Azets
 
 
 

Outsourca er ekonomifunktion till Azets

 

Vi är experter på outsourcing av redovisning och löneadministration

Outsourcing av ekonomifunktionen bidrar till ökad trygghet och lönsamhet för ert företag. Vi hjälper allt från små enmansföretag till stora, internationella koncerner. Vi erbjuder även hjälp med administration och rådgivning inom HR. Med oss som samarbetspartner har ni alltid en fungerande redovisning och lönehantering, vare sig verksamheten växer, krymper eller genomgår andra förändringar.

Trygghet, kvalitet och skalbarhet
Det är de tre viktigaste skälen till varför så många har valt att outsourca sin redovisning och lönehantering till oss. Att administrationen sköts av auktoriserade redovisningskonsulter och lönekonsulter bidrar starkt till kvaliteten och tryggheten.

Hur fungerar outsourcing av ekonomifunktionen?

Ladda ner vår guide "30 frågor och svar om outsourcing". Där svarar vi på de vanligaste frågorna vi stöter på vad gäller: 

 • Kostnader och vinster
 • Samarbete och kvalitet
 • Kontroll och kommunikation
 • Kompetens
 • Flexibilitet
 • IT

Läs mer och ladda ner guide

FAQ outsourcing

Fördelarna med outsourcing

Fördelarna med outsourcing

Att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen
bidrar till en ökad effektivitet och lönsamhet.
Och det finns många andra fördelar: 

 • Sårbarheten minskar.
 • Proaktiviteten och flexibiliteten främjas.
 • Leveranserna blir kvalitetssäkrade.
 • Det ger ett kompetenstillskott.
 • Styrningen och kontrollen blir enklare.
 • Tid frigörs för de egna medarbetarna.

Outsourca er ekonomi till Azets

Vid outsourcing till Azets tar vi över hela eller delar av ekonomi- och lönefunktionen inklusive medarbetare, system, processer och rutiner. Enkelt uttryckt; du flyttar över din ekonomi- och löneavdelning till oss. På köpet får du dessutom tillgång till rådgivning från kvalificerade redovisnings- och lönekonsulter.

 

Outsourca er ekonomi

Så här går det till:

1. Vi börjar med att gå igenom din organisations processer och rutiner för att hitta möjligheter att effektivisera.

2. Gemensamt kommer vi överens om utformning av de nya rutinerna.

3. Vi flyttar ”er data” till våra befintliga system och hanterar er redovisning och lönehantering i dessa, för att uppnå mesta möjliga automation.

4. Emellanåt finns krav på att behålla kundens system. Då utbildar vi istället våra konsulter för att de ska kunna arbeta effektivt i dessa.

5. Ibland följer era medarbetare med till Azets och blir konsulter hos oss. De utbildas och introduceras i våra system och vårt arbetssätt.

Nordiska lösningar för outsourcing

Azets är en ledande leverantör inom outsourcing av ekonomi som erbjuder en unik och komplett lösning för både redovisning och löneadministration i Norden. Vi har lång erfarenhet av outsourcing av ekonomifunktioner. Vi är både finansiellt och strategiskt starka samtidigt som vi är experter i lokala lagar och förordningar, vilket är en trygghet för dig som kund.

Läs mer

Sverige karta
Norge karta
Danmark karta Finland karta
   

Revisionsplikten

Revisionsplikten och kravet på revisor samt reviderat bokslut togs bort i november 2010.

Detta gäller dock endast aktiebolag med en omsättning under tre miljoner, vilka istället kan använda sig av redovisningskonsulter för att säkerställa ordning och kvalitet i sin bokföring och övrig redovisning.Outsourcing av ekonomiKontakta oss

Man kan läsa sig till mycket. Men att prata med någon som vet är bättre.

Kontakta oss via formuläret så får du veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.