Coronaviruset: Förebyggande åtgärder och aktiviteter

Uppdaterad: 14 april 2020
For information in English
 

Här samlar vi information om förebyggande åtgärder och aktiviteter som utförs av Azets för att upprätthålla leveransen och för att minimera riskerna förknippade med coronaviruset. Företagsledningen har aktiverat Azets plan för kontinuitetshantering vid oförutsedda händelser (Business Continuity Plan).

Azets företagsledning är väl medveten om att coronaviruset kan påverka affärsverksamheten och inte minst våra medarbetare, kunder och samhället i stort. Vi förbereder verksamheten utifrån olika framtida scenarier och vi har fattat vissa beslut för att vara proaktiva och minska risker. Vi bevakar noga utvecklingen och följer rekommendationerna från de svenska myndigheterna.

Azets har en “Business Continuity Plan” (BCP), en plan för kontinuitetshantering vid oförutsedda händelser liknande den vi befinner oss i nu. Azets ledning har även tidigare genomgått träning i händelse av en pandemi. Azets BCP, både i Sverige och på koncernnivå, är nu aktiverad och dedikerade arbetsgrupper har till uppgift att hantera utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder.

Azets har sedan tidigare förberett så alla medarbetare har tillgång till en modern IT-infrastruktur och utrustning som krävs för att arbeta effektivt och säkert hemifrån.

Våra arbetsprocesser och rutiner är standardiserade. Det innebär att våra kundteam kan arbeta effektivt med olika kunder, vilket gör oss mindre personberoende och sårbara. Vi har organiserat oss på ett sätt som säkerställer backup och att vi kan allokera om resurser när det behövs.


Utifrån Azets BCP och den utveckling som skett har vi tagit dessa beslut:

Den 19 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationen att alla i Sverige som har möjlighet att arbeta hemifrån bör göra det. Vi följer den riktlinjen, vilket innebär att en majoritet av Azets medarbetare arbetar hemifrån. För tillfället ser vi inte att detta kommer få någon påverkan på vår leveranskapacitet.

För att minimera smittspridningen införde Azets tidigt reserestriktioner gällande flyg, både inrikes och utrikes. Dessutom behöver alla medarbetare som har varit utomlands stanna hemma från kontoret i 14 dagar. Även medarbetare som delar hushåll med en person som varit utomlands behöver stanna hemma i 14 dagar.

Våra medarbetare uppmuntras till video- eller telefonmöten med externa parter. Om externa personer varit utomlands de senaste 14 dagarna är det obligatoriskt att möten sker via video eller telefon. 

Alla medarbetare har fått instruktioner om god handhygien och “hostetikett” för att minimera spridning. Även handsprit finns på samtliga kontor. 

Den här artikeln kommer att uppdateras kontinuerligt. Om du har ytterligare frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta vd Anders Fryxellanders.fryxell@azets.com eller telefon 010-457 50 00.