Åtgärder och aktiviteter för att minska risker kopplade till coronapandemin

Uppdaterad: 28 april 2021
For information in English
 

Här samlar vi information om åtgärder och aktiviteter som utförs av Azets för att upprätthålla leveransen och för att minimera riskerna förknippade med coronaviruset. För närvarande ser vi ingen större påverkan vad gäller vår kapacitet att leverera tjänster och kundsupport.  

Azets företagsledning är väl medveten om att coronaviruset kan påverka affärsverksamheten och inte minst våra medarbetare, kunder och samhället i stort. Vi bevakar noga utvecklingen och följer rekommendationerna från de svenska myndigheterna samt vidtar lämpliga åtgärder.  

Plan för kontinuitetshantering
Azets har en “Business Continuity Plan” (BCP), en plan för kontinuitetshantering vid oförutsedda händelser liknande den vi befinner oss i nu. Planen är aktiverad sedan februari. Azets ledning har även tidigare genomgått träning i händelse av en pandemi.

Dedikerade arbetsgrupper på lokal och central nivå
Dedikerade arbetsgrupper, både i Sverige och på koncernnivå, har till uppgift att hantera utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder. Teamet på koncernnivå består av vår koncernchef, CITO, CHRO, CMO och Head of Risk & Compliance. Detta för att vara helt säkra på att vi kontinuerligt och systematiskt bevakar coronavirusets påverkan på våra medarbetare, kunder och affärsverksamhet.

Standardiserade arbetsprocesser och rutiner
Våra arbetsprocesser och rutiner är standardiserade, vilket gör oss mindre personberoende och sårbara. Det innebär att våra kundteam kan arbeta effektivt med olika kunder. Vi har organiserat oss på ett sätt som säkerställer backup och att vi kan allokera om resurser när det behövs.

Våra medarbetare arbetar hemifrån
Azets har sedan tidigare förberett så alla medarbetare har tillgång till en modern IT-infrastruktur och utrustning som krävs för att arbeta effektivt och säkert hemifrån. Den 19 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationen att alla i Sverige som har möjlighet att arbeta hemifrån bör göra det. Vi följer den riktlinjen, vilket innebär att en majoritet av Azets medarbetare arbetar hemifrån. För tillfället ser vi inte att detta har någon påverkan på vår leveranskapacitet.

Reserestriktioner
För att minimera smittspridningen införde Azets tidigt reserestriktioner gällande flyg, både inrikes och utrikes. Dessa reserestriktioner ligger kvar och gäller under tiden som hemarbete kvarstår.

Våra medarbetare uppmuntras till video- eller telefonmöten med interna liksom externa parter.

Alla medarbetare har fått instruktioner om god handhygien och “hostetikett” för att minimera spridning. Även handsprit finns på samtliga kontor. 

Den här artikeln kommer att uppdateras kontinuerligt. Om du har ytterligare frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta Helena Malmström på helena.malmstrom@azets.com eller telefon 010-457 50 00.