Jag har slutat arbeta hos min fd arbetsgivare och vill få tillgång till mina lönespecar

På grund av sekretesskäl behöver du i detta fall kontakta HR-avdelningen hos din fd arbetsgivare för att få mer information om hur du ska gå tillväga.