Planera inför årsbokslutet

Många verksamheter går snart in i bokslutstider och det är hög tid att ta ställning till hur företagets resultat skall redovisas. Att redovisa ett högt eller lågt resultat kan få olika effekter. Vet ni vad som är mest lämpligt för er verksamhet? 

För att kunna genomföra ett bra bokslut behöver ni ta i beaktning vad ni har för planer för företaget framöver. Planerar ni att göra investeringar och kommer behöva banklån är det en klar fördel att kunna visa ett bra resultat. Vill ni visa konkurrenter, potentiella kunder eller era ägare styrka kan ett bra resultat, men även vissa nyckeltal, visa på styrka på marknaden. Med hänsyn till de nya 3:12 reglerna kan det vara bra att höja sitt resultat 2016 för att ta utdelning 2017. Eller om ni vill minska skattekostnaderna så är ett lägre resultat en förutsättning.

Några exempel på vad man kan göra för att påverka resultatet eller specifika nyckeltal:

Tidigare/senarelägga intäkter
Välj det redovisningsregelverk och princip som passar dina syften. Till exempel vinstavräkning för tjänste- och entreprenadföretag. Som kan bidra till att ge ett högre eller lägre resultat.

Tidigare/senarelägga kostnader
Genom att välja att reglera löner, pensioner eller bonusar innan eller efter årsskiftet kan du välja att öka eller minska resultatet. Samma gäller om företaget står inför ett större inköp av till exempel material eller utbildningar.

Obeskattade reserver
Att avsätta till periodiseringsfond eller överavskrivningar sänker verksamhetens resultat. Vilket även fungerar åt andra hållet. Vill ni höja resultatet kan periodiseringsfonder eller överavskrivningar lösas upp.

Förbättra nyckeltal
Om ni istället för att påverka hela resultatet vill fokusera på specifika nyckeltal så kan man så kan man till exempel reglera skulder innan årsskiftet för att förbättra solidiiteten.

 

Oavsett så är det bra att ta hjälp av en expert. Diskutera med din redovisningskonsult vad ni har för önskvärt resultat 2016 och hur ni med hjälp av bokslutet kan nå dit.

Ta hjälp av en expert