Nya lagar och regler 2017 - har du koll på vad som gäller?

En rad nya lagar och regler har trätt i kraft vid årsskiftet som varje ekonomi- och löneavdelning bör känna till. Har du koll på vad som gäller? Om inte, har vi sammanställt ett antal av dessa åt dig. 

Nedan förändringar trädde i kraft den 1 januari 2017.

Lönekartläggning och aktiva åtgärder

Ändringen innebär utvidgning och ändringar i reglerna kring lönekartläggning och arbetet med aktiva åtgärder, för företag med 10 anställda eller fler. Bland annat ska samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen omfattas.

Avdrag för representation – slopade avdrag vid inkomstbeskattning 

Ändringen innebär att avdragsrätten för måltidsrepresentation för företag vars räkenskapsår börjar den 1 januari 2017, slopas inkomstskattemässigt. Det gäller representation för lunch, middag eller supé där det tidigare varit en avdragsrätt på 90 kr/per person.

Från den 1 januari 2017 får avdragsrätten för moms beräknas utifrån ett underlag på som högst 300 kr (eller faktiskt underlag om detta är lägre).

När det gäller utgifter för enklare förtäring som t.ex. kaffe, bulle eller liknande är det ingen förändring. Inte heller när det gäller andra aktiviteter vid extern representation som t.ex. hockey, teater etc.

Inkomstbasbeloppet höjs till 61.500 kr

Ändringen innebär att anställda som löneväxlar bör ha kvar 41.359 kr i bruttolön efter bruttolöneavdraget. Hamnar lönen under denna gräns så kommer pensionen och den sjukpenninggrundande inkomsten att påverkas.

Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt

Ändringen innebär att uppräkningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt 2017 begränsas till förändringen i KPI + en procentenhet. Under 2017 uppgår därmed den nedre skiktgränsen till 438 900 kr och den övre skiktgränsen till 638 500 kr.

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor

Ändringen innebär att kostnader för resor till och från arbetet i vissa fall får dras av om kostnaden överstiger 11.000 kr per år. Beloppsgränsen har tidigare varit 10.000 kr per år.

Ändrad intäktsränta på Skatteverkets skattekonto

Förändringen innebär att golvet för intäktsräntan på skattekontot ändras till 0. Räntan kommer följa det allmänna ränteläget, vilket innebär att räntan i dagsläget blir 0. Att räntan ändras beror på att skattekontots intäktsränta varit högre än bankernas ränta, vilket medfört att skattekontot börjat användas som sparkonto. Detta är inte avsikten med skattekontot och det har medfört höga kostnader för Skatteverket i form av utbetald ränta.

Växa-stöd: Sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Ändringen innebär att enskilda näringsidkare (som inte haft någon anställd sedan den 1 januari 2016 och som anställer en person efter den 31 mars 2016) endast behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21% av lönen under det första året. Denna sänkning av arbetsgivaravgiften avser enbart den del av lönen som understiger 25 000 kr. Anställningen ska pågå i minst 3 månader med en arbetstid på minst 20 timmar per vecka.

Omsättningsgräns för mervärdesskatt införs

Ändringen innebär att beskattningsbara personer med omsättning på mindre än 30 000 kr exkl. moms under innevarande beskattningsår (som inte heller haft högre omsättning än detta de två föregående åren) är skattebefriad och inte behöver registrera sig för och redovisa mervärdesskatt.

Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade bilar

Förslaget innebär att det gällande regelverket kring nedsättning av förmånsvärdet av vissa miljöbilar förlängs till och med år 2020. Dock sänks den maximalt möjliga nedsättningen från 16.000 kr till 10.000 kr.

 

Läs mer på regeringens hemsida