Löneavdelningens ”att göra lista” inför årsskiftet

2017 närmar sig i rask takt och det är mycket som ska hinnas med innan vi byter almanacka. Här följer en del råd om vad ert företag ska tänka på inför årsskiftet 2016/2017. Detta för att underlätta ert arbete men också det allra viktigaste, att följa de lagar och regler som finns. 

 

 • Har ni stämt av ert lönesystem mot vad som är rapporterat till Skatteverket?
 • Kontrollera om den anställde har en aktuell hemadress för att undvika kontrolluppgifter som kommer skickas åter till företaget.
 • Saknar den anställde fullständigt personnummer så måste detta uppdateras innan kontrolluppgiften skapas.
 • Bedriver ert företag verksamhet på fler än ett arbetsställe måste arbetsställenummer anges på kontrolluppgiften i ruta 60 enligt Skatteverkets regler. Saknar ni arbetsställenummer kan ni få dessa uppgifter från SCB.
 • Har ni en anställd med minuslön som kommit med från årsskiftet 2015/2016 som måste detta rättas i 2015. Samma gäller för årsskiftet 2016/2017. En anställd kan aldrig ha en minuslön som rapporteras in på kontrolluppgiften.
 • Har ni använt er av ”Annan förmån” under året på de anställda så ska detta specificeras i ruta 47 på kontrolluppgiften.
 • Har någon av era anställda reducerat förmånsvärde 3000 mil i tjänst på sin förmånsbil så ska detta kontrolleras innan årsskiftet. Har den anställde inte uppnått 3000 tjänstemil under året så måste bilförmånen justeras upp till fullt förmånsvärde. Detta måste justeras på 2016 års löner.
 • Om ni någon gång under året har gjort en justering på bilförmån, kontrollera då vid skapande av kontrolluppgift att antal månader med bilförmån inte överstiger 12.
 • Saknar någon av de anställda RSV-koden (bilkod enligt skatteverket) på sin tjänstebil/personalbil så måste detta uppdateras innan kontrolluppgifterna skapas.
 • Har ni någon anställd som har haft jämkning på skatten under året kan det vara bra att tipsa den anställde om att de själva måste säga upp sin jämkning hos Skatteverket. Gör den anställde inte det så löper jämkningen på som vanligt under nästkommande år.
 • Har ni en anställd som har begärt att skatt enligt SINK 20% ska dras varje månad och KU13 ska lämnas in till Skatteverket. Se då till att ni har det aktuella beslutet från den anställde och även att ni har fått in den anställdes utländska skatteregistreringsnummer (TIN), TIN-numrets landskod och vilket medborgarskap den anställde har. Detta måste anges på kontrolluppgiften.
 • Har ni någon utlandsanställd med KU14 som beskattas i sitt hemland så måste ni också få in uppgifter om, utländskt skatteregistreringsnummer (TIN), TIN-numrets landskod och den anställdes medborgarskap.

 

Tänk även på att:

 • Har ni under året haft en annan leverantör eller gjort era löner själva så är det viktigt att ha kommit överens om vem som ska göra de anställdas kontrolluppgifter. Ska de anställda ha fler än en kontrolluppgift så måste det specificeras på kontrolluppgiften med spec nr 1, 2 osv. Om detta inte görs och fler än en kontrolluppgift skickas in från samma företag skrivs detta över och den senast inrapporterade kontrolluppgiften är den som blir den slutgiltiga.
 • Om ni som företag sköter era reseräkningsutbetalningar själva och detta inte går via Visma, måste rutor kryssas i och redovisas på kontrolluppgiften för respektive anställd som har fått ersättning.
 • Informera oss om arbetsfria dagar som inte är allmänna helgdagar för det kommande året.
 • Se till att ni har kommit överens om gällande deadlines för löneprocessen för det kommande året.

 

En checklista som denna blir aldrig helt komplett då det säkert finns särskilda avtal och/eller rutiner som gäller för er verksamhet. Men när ni är klara med ovanstående kan ni lugnt räkna ner till 2017 den sista december. Om ni behöver hjälp på vägen är ni alltid välkomna att kontakta oss. Lycka till!

Hjälp med lön