Julgåvor och julbord till kunder och anställda
- Vad gäller?

Rätt hanterat är julklapparna avdragsgilla för givaren och skattefria för mottagaren. Här reder vi ut vilka regler som gäller.

Nu när julen närmar sig med stormsteg är det många företag som vill passa på att visa uppskattning och tacka för det gångna året. Därför är det vanligt med både luncher och gåvor till kunder och anställda. Se till att du vet vilka regler som gäller så att varken du eller dina medarbetare råkar ut för oväntade skatteeffekter.

 

Avdrag för julgåvor

En arbetsgivare har rätt till avdrag för julklappar till personalen. Tänk på att om marknadsvärdet på gåvorna överstiger 450 kr blir gåvorna skattepliktiga för personalen. Företaget får dock göra avdrag som personalkostnad. Om gåvornas värde överstiger 450 kr är momsen inte avdragsgill, som ingående moms, för arbetsgivaren. Däremot så blir den en del av den avdragsgilla kostnaden. För att gåvorna inte ska bli skattepliktiga för personalen ska dessutom alla eller i vart fall en större grupp av personalen få julgåvan. Julgåvan kan i princip bestå av vad som helst utom pengar.

 

En del företag väljer att i stället för julgåvor till personalen, ge pengar till ideella organisationer. Sådana gåvor är inte avdragsgilla. Om det skulle vara en anställd som valt att avstå sin julgåva och att arbetsgivaren istället ska ge pengarna till en ideell organisation blir dock gåvan avdragsgill, som personalkostnad. Men den blir å andra sidan skattepliktig som lön för den anställde.

 

Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla men det är möjligt att få avdrag för gåvor till kunder i samband med affärsförhandlingar. En representationsgåva under en affärsförhandling är avdragsgill, med max 180 kr exklusive moms per person.

 

Avdrag för julbord

Julbord för personalen kan vara avdragsgilla enligt reglerna om personalfester. Vid personalfester får arbetsgivaren avdrag för måltidskostnader med 90 kr exklusive moms per person. Dessutom så kan man få avdrag med upp till 180 kr exklusive moms för kringkostnader, till exempel underhållning. Max två personalfester per år! Har man fler personalfester eller kostar det mer än gränsbeloppen så får inte arbetsgivaren avdrag. Det är dock fortfarande skattefritt för personalen.

 

Julbordet för dina kunder kan vara avdragsgillt enligt representationsreglerna. Måltider i samband med representation är avdragsgilla (max 90 kr exklusive moms) och skattefria. Samma regler gäller vid julbord som vid annan representation.

 

Avdragsrätten är ibland av mindre betydelse. Kanske är det viktigast att inte personalen ska bli förmånsbeskattad, att man inte kommer i konflikt med mutlagstiftningen och att man inte skapar en massa administrativa kostnader. Det bästa rådet är därför att kontrollera innan: Jag har tänkt att göra så här… Vad får det för konsekvenser?