Coronaviruset: Förebyggande åtgärder och aktiviteter

Här har vi samlat information om förebyggande åtgärder och aktiviteter som utförts av Azets för att minimera riskerna förknippade med coronaviruset.

Azets företagsledning är medveten om att coronaviruset kan påverka affärsverksamheten och inte minst våra medarbetare, kunder och samhället i stort. Vi förbereder verksamheten utifrån olika framtida scenarier och vi har fattat vissa beslut för att vara proaktiva och minska risker. Vi bevakar noga utvecklingen och följer rekommendationerna från de svenska myndigheterna. 

Dessa åtgärder har vi vidtagit:

Reserestriktioner

För att minimera effekterna av coronavirus har Azets infört reserestriktioner gällande flyg, både inrikes och utrikes. Dessutom behöver alla medarbetare som har varit utomlands stanna hemma från kontoret i 14 dagar. Även medarbetare som delar hushåll med en person som varit utomlands behöver stanna hemma i 14 dagar.

Business Continuity Plan

Azets har en “Business Continuity Plan” (BCP), en plan för kontinuitetshantering vid oförutsedda händelser liknande den vi befinner oss i nu. Azets ledning har även tidigare genomgått träning i händelse av en pandemi. Azets BCP är nu aktiverad och en intern grupp arbetar dedikerat med att hantera utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder. 

Exempel på andra åtgärder:

  • Alla anställda har tillgång till en modern IT-infrastruktur och utrustning som krävs för att arbeta effektivt och säkert hemifrån vid karantän. Varje dag tar våra medarbetare med sig sin bärbara jobbdator och jobbtelefon hem från kontoret.

  • Azets har flera leveranskontor i Sverige och Rumänien som ger oss tillgång till back-up och tillåter oss att fördela arbetsbelastningen mellan kontor, vilket ökar våra möjligheter att bibehålla leveranskapaciteten även under ansträngda tider. 

  • Våra medarbetare uppmuntras till video- eller telefonmöten med externa parter. Om externa personer varit utomlands de senaste 14 dagarna är det obligatoriskt att möten sker via video eller telefon. 

  • Alla medarbetare har fått instruktioner om god handhygien och “hostetikett” för att minimera spridning. Även handsprit finns på samtliga kontor. 


Den här artikeln kommer att uppdateras kontinuerligt. Om du har ytterligare frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta vd Anders Fryxell på anders.fryxell@azets.com eller telefon 010-457 50 00.