Detta är framtiden för redovisningsbranschen

Framtidens ekonomi- och lönefunktion
13/09/2017

av Roar Wiik Andreassen

 

Den nordiska redovisningsbranschen genomgår grundläggande förändringar, främst drivna av ny teknik och hård konkurrens. Jag har tittat närmare på hur dessa förändringar påverkar BPO-industrin (Business Process Outsourcing) idag och imorgon – och hur både kunder och anställda kommer att möta nya möjligheter och utmaningar.

Först lite fakta

Det genomsnittliga nordiska företaget är ett litet företag med 5-10 anställda. Skatteregler och lönejusteringar är landsspecifika och komplexa. Dessa företag betjänas av 12 000 redovisningsbyråer, med cirka 30 000 anställda, som genererar 2,7 miljarder Euro i årliga intäkter. Interna så kallade shared service centres är uteslutna här: den marknaden ensam uppskattas till ytterligare 1,6 miljarder Euro.

Marknaden för redovisningsbyråer växer med omkring 2-3 procent årligen, och priserna för redovisning har en stillastående eller försiktigt sjunkande utveckling. Årliga lönejusteringar och varukostnader växer med högre takt, vilket sänker marginalerna för många av redovisningskonsulterna. Den nordiska redovisningsbranschen är starkt fokuserad på teknologi, it och molntjänster på grund av de höga kostnaderna för manuellt arbete. Transaktioner mellan företag började digitaliseras inom en rad olika områden för flera år sedan och fortsätter växa i en rasande fart.

Ett tankeexperiment

Låt oss säga att 20 procent av intäkterna i branschen kommer från enkel redovisning och transaktionsarbete, huvudsakligen debiterad per timme. Lågt räknat skulle någonstans mellan 430-750 miljoner Euro stå på spel för redovisningsbranschen de närmaste åren. Så vad händer med dessa intäkter? Kommer de att försvinna? Jag tror inte det, åtminstone inte helt, men en stor del kommer att reduceras och ersättas med programvaruintäkter kopplade till transaktioner. Något som också kommer medföra ökade programvarukostnader för redovisningskonsulterna.

Förutsatt att redovisningsbranschen och redovisningsyrket som sådant kan förändras, är den positiva sidan att konsulten nu kan hjälpa fler kunder och lägga mer tid på mervärdestjänster såsom rådgivning. För kunderna innebär detta lägre timpriser, men de måste fortfarande betala för program och transaktioner. Och – förhoppningsvis spendera mer på mervärdestjänster.

Det stora skiftet är tvådelat

Det traditionella sättet att betjäna små och medelstora företag har vanligtvis varit att en redovisningskonsult ansvarar för alla uppgifter. Till exempel bokföring, fakturering, betalningar, momshantering, finansiell rapportering, årsredovisning och skatt. Detta är uppenbarligen fördelaktigt för kunden; att ha en person som kan bygga upp kunskap om kundens verksamhet under många år. För redovisningskonsulten är det också positivt att ha kontroll över alla processer och uppgifter. På så sätt kan konsulten utveckla kompetens inom ett brett spektrum av redovisnings- och skatteområden.

Detta traditionella arbetssätt håller på att ändras. Det stora skiftet, från ett produktionsperspektiv, är tvådelat för arbetstagaren. För det första, går vi mot standardiserade och digitaliserade arbetsprocesser istället för en konsult som hanterar allt. Detta gäller särskilt för transaktioner i redovisningsprocessen. För det andra, leder detta till ett behov av förändring och utveckling av nya kompetensområden för konsulterna.

Redovisningskonsulter blir istället mer kontrollanter av transaktioner. De verifierar kvaliteten och fokuserar på avvikelser. Detta medför att fler kundtransaktioner än tidigare kan hanteras, vilket frigör tid till att betjäna fler kunder med rådgivning. Så – istället för en person som hanterar alla uppgifter åt en kund, kan vi kanske se en person som är expert på att prata med kunder, kontrollera och ge råd, medan en annan person är specialist på bearbetning av transaktioner.

Kunderna kommer att arbeta smartare

För Azets kunder har automatisering, digitalisering och arbete i molnet redan medfört nya sätt att samarbeta med sina redovisningskonsulter på. Den stora förändringen är att nyckelinformation är tillgänglig i realtid – oavsett var kunden befinner sig. De vanligaste frågorna våra kunder ställer idag är: Hur går det för mitt företag, vad tror du kommer att hända under de närmaste månaderna, kan jag göra något smartare för att förbättra likviditeten, var kan jag spara pengar? Historisk information baserad på en månatlig rapport är överflödig. Att ligga i framkant och leverera affärsinsikt och specialkunskap utöver traditionell redovisning är vad som verkligen är och kommer att vara betydelsefullt i framtiden. Att själva redovisningen håller hög kvalitet kommer självklart att förbli viktigt, men kunden utgår helt enkelt från att “allt stämmer”.

Automatisering och digitalisering – vilka fördelar ger det egentligen?

Det pratas och diskuteras mycket om artificiell intelligens (AI) och avancerad självlärande programvara (kognitiv databehandling). Faktum är att vi har pratat om detta i många år. IBM’s Watson och den berömda Jeopardy-segern 2011, Googles DeepMind-teknologi, och nu senast Googles AlphaGo, som vann det kinesiska spelet Go mot stormästaren Lee Sedol fyra av fem gånger. Bara för att nämna några. En fascinerande och kanske till och med lite skrämmande utveckling. Jag vill inte gräva för djupt i artificiell intelligens i den här artikeln, utan fokusera på teknologin som redan används i BPO-branschen idag.

Som tidigare nämnts har elektroniska fakturahanteringssystem, automatisk bankavstämning och skanning av pappersfakturor använts i stor utsträckning under många år. Men en stor mängd pappersfakturor produceras fortfarande i branschen och hanteras manuellt av redovisningsbyråerna. Antalet pappersfakturor minskar dock kraftigt varje år. Vissa kontor har fler elektroniska fakturor än pappersfakturor och antalet elektroniska transaktioner fördubblas varje år.

Några av de större redovisningsbyråerna, som Azets, investerar kraftigt i intelligenta mjukvarulösningar. Mjukvaran automatiserar och känner igen olika typer av transaktionsmönster och utför transaktioner utan att röras av mänskliga händer. Studier har visat att man, genom att standardisera processer och automatisera digitala transaktioner, kan minska tidsåtgången med upp till 60-70 procent (jämfört med manuell hantering) av denna typ av specifika uppgifter. Och inte minst: kvaliteten förbättras.

Och morgondagens vinnare är…

Som jag ser det, har redovisningskonsulterna två val i mötet med digitaliseringen. Antingen omfamna den och hitta nya affärsmöjligheter, eller stoppa huvudet i sanden och hoppas att den kommer att passera. Många av de stora redovisningsbyråerna har valt den första möjligheten, och så gott som alla erkänner att det andra alternativet inte är hållbart. Tyvärr kommer få av de mindre redovisningsbyråerna att ha ekonomisk och teknisk kapacitet att leda digitaliseringen. Några kommer att bli uppköpta och andra kommer att behöva introducera standardiserade och molnbaserade redovisningsprogram för att kunna leverera enligt kundernas förväntningar.

Kommer mer intelligent programvara att ersätta den traditionella redovisningskonsulten? Jag tror inte det, men delar av arbetet kommer att ersättas. Min erfarenhet är att kunderna alltid är i behov av båda delarna, både programvara och människor som kan ge råd. Förändringsbenägna aktörer som kan erbjuda bägge delarna, och som samtidigt kan leverera detta flexibelt och användarvänligt, kommer att gå en spännande framtid till mötes.

Med andra ord: Framtidens vinnare är de som klarar av att hantera och anpassa sig till de enorma förändringar som branschen står inför. Det involverar mycket mer än teknologi (som inte är svaret på allt). Det innebär att utmana människor, söka nya färdigheter och nya affärs-, pris- och leveransmodeller. Samt att lära upp och utveckla de små och medelstora kunderna med sina olika behov och olika bakgrunder. Det finns mer än en miljon av dem i Norden…

Min personliga åsikt är att branschen kommer att anpassa sig, se väldigt annorlunda ut och leverera ännu bättre tjänster till kunderna i framtiden. Jag tror att vinnarna i förändringsprocessen som vi befinner oss mitt i, oavsett tekniska förändringar, kommer att vara de redovisningsbyråer som sätter kundens behov högre än någonting annat och ger valuta för pengarna. Och valuta för pengarna betyder inte korrekt fakturahantering eller löneutbetalning – utan hur de kan hjälpa kunderna att arbeta smartare och fatta bättre beslut.

Så kära kunder, kollegor och konkurrenter: låt oss fånga de enorma möjligheter som finns där ute! Ta rollen som rådgivare och använd ny teknologi till fördel för våra kunder och oss själva.

Om författaren Roar Wiik Andreassen

Roar Wiik Andreassen is the CEO of Azets. He has many years of experience within technology, outsourcing, business strategy and business transformation.