Hur modern är er ekonomi- och lönefunktion?

Gör vårt test och jämför med andra bolag!

5
20
21
40
41
50

Hur långt har er ekonomiavdelning kommit inom följande område? 1 betyder att ni inte påbörjat arbetet och 10 betyder att ni utvecklat området fullt.

Hur långt har er ekonomiavdelning kommit inom följande område? 1 betyder att ni inte påbörjat arbetet och 10 betyder att ni utvecklat området fullt.

Hur långt har er ekonomiavdelning kommit inom följande område? 1 betyder att ni inte påbörjat arbetet och 10 betyder att ni utvecklat området fullt.

Hur långt har er ekonomiavdelning kommit inom följande område? 1 betyder att ni inte påbörjat arbetet och 10 betyder att ni utvecklat området fullt.

Hur långt har er ekonomiavdelning kommit inom följande område? 1 betyder att ni inte påbörjat arbetet och 10 betyder att ni utvecklat området fullt.